สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนงไว ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา