สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2567 ร่วมกับโครงการ KIDS&KIND:อาสาสูงวัย

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ และนางสาวปาลิตา สุขสำราญ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2567 ร่วมกับโครงการ KIDS&KIND:อาสาสูงวัย ณ โรงเรียนบ้านน้ำปุก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ