สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะุเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ