สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแนวทาง ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ นิติกรชำนาญารพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแนวทาง ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายเบสโฮเทล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ