สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 30​ – 31 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายกิตติชัย อินชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนายชัยณรงค์ สะเทือนไพร พนักงานจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ