สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้ารับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายรัฐพล นราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้ารับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ