สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนางสาวสิริธันวา วงค์วาลแก้ว

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนางสาวสิริธันวา วงค์วาลแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ที่12 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ