สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่​ 11 มีนาคม 2567 ดร.ประไพ​พร​ อุ​ท​ธิ​ยา​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​พะเยา​ ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี
นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและบุคลากรในกลุ่มงาน ออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ โรงเรียนตงฟางภาษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโรงเรียนกวดวิชาเชียงคำวันแม็ท อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

    ข่าวที่น่าสนใจ

    ข้อมูลที่น่าสนใจ