สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2567

วัน​ที่​ 18 – 19 มิถุนายน​ 2567 ดร.ประไพ​พร​ อุ​ท​ธิ​ยา​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​พะเยา ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี
นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

  1. โรงเรียนสอนภาษาอินเตอร์ เอสเอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  2. โรงเรียนกวดวิชาวรศาสตร์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  3. โรงเรียนดนตรีเพราะเพลง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา