สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

อบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ