สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด BBL ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ระดับจังหวัดโดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ