สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/สระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.00น. นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง และขอสูมาคารวะขอพรพระเถระ เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย ปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ