สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาร่วมเป็นเกียรติงานออกสลากกาชาด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและตักลูกบอลในการออกสลากกาชาด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 และเยี่ยมการจัดนิทรรศการของ สกร.จ.พะเยา และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ