สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ