สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่ เครือข่ายประกันสังคมตำบลแม่ใส จังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่กับนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ เครือข่ายประกันสังคมตำบลแม่ใส จังหวัดพะเยา ภายใต้แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) โดยมี นางสุภาภรณ์ กิ่งคำ ประกันสังคมจังหวัดพะเยา และคณะให้การต้อนรับ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนกลยุทธและแนวทางการดำเนินงานของแผน ในช่วงวัยแรงงาน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ