สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่กับ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ภายใต้แผนการจัดการศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) โดยมี นายอภิชาติ ชนประชา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนกลยุทธและแนวทางการดำเนินงานของแผน ในช่วงวัยแรงงาน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ