สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ศธจ.พะเยา ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ พื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขคตรวจราชการที่ 16 และเขตตรวจฯที่ ๑๗ และนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนั่บสนุน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมน อำเภอเมืองพะเยา และวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ