สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ศธจ.พะเยา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ