สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ศธจ.พะเยา คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างทางการลูกเสือ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ