สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ศธจ.พะเยาร่วมเปิดกิจกรรม Northern Job Fair@ Phayao ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Northern Job Fair@ Phayao ประจำปี 2567 ในการนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา