สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

วิพากษ์หลักสูตรภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ