สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

วิทยากรบรรยายพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดพะเยา ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที ฯ มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ