สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประกอบพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาดไทยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ