สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ