สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ