สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ