สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินและของใช้จำเป็นให้กับครอบครัวของเด็กหญิง ปัทมาพร ฟองเขียว

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินและของใช้จำเป็นให้กับครอบครัวของเด็กหญิง ปัทมาพร ฟองเขียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ของโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้บ้านทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 20/1 ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ