สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ และคณะ ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นทึี่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ