สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งการจัดการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์ และ ศน.ปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งการจัดการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ พันจ่าอาการศเอกอุดร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ