สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามเพื่อสร้างความแข้มแข็งการจัดการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์ และศน.ปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามเพื่อสร้างความแข้มแข็งการจัดการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมกับพันจ่าอาการศเอก อุดร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม โรงเรียนเทศบาลตำบลปง และโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยม

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ