สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมี ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพะเยา เข้าร่วม ณ หอประชุมพญางำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ