สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ กัลยาธิ นิติกรชำนาญการพิเศษและนางสาววันทนีย์ โนวิชัย นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ