สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ในพื้นที่ เชียงราย​ พะเยา​ แพร่​ น่าน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ในพื้นที่ เชียงราย​ พะเยา​ แพร่​ น่าน โดยมี ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ