สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดย ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนประชาบำรุง,โรงเรียนตามฝันแม่ใจ,โรงเรียนสิทธิไพรวิทยา, ศน.วรฤทัย สักลอ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนจำเนียร,โรงเรียนปิยมาตย์,โรงเรียนวัดบุญเกิด,โรงเรียนศรีชัยวิทยา, ศน.พัทธนันท์ สุดยอด ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ,โรงเรียนปิยมิตรวิยา,ศน.ธนนท์ มณีชัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน, ศน.ปาลิตา สุขสำราญ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ไชยพันธ์พงษ์,อนุบาลดรุณวิทยา และพงศ์อัมพร

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ