สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมเป็นวิทยากรประชุมชี้แจง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรประชุมชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพะเยา ให้กับครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โดยมีนางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ฯ ณ อาคารเรียนรวมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ