สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธฺ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ซึ่งตัวแทนนักศึกษา ที่เข้ารับการประเมินครั้งนี้ คือนายธีรชาติ กองโขน นักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ