สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับจังหวัด)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับจังหวัด) ณ วิทยาลัยการอาชีพปง

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ