สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ภายในจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ภายในจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปัญญาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ