สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำโดย นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางวรรณริยา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมกาสะลองชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ