สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด”กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566″

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด “กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566” โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการใส่เสื้อสีขาวพร้อมกัน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ