สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม : อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่การตีกลองปู่จา จังหวัดพะเยาและโครงการชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม : ตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนรอบกว๊านพะเยาณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ