สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมพิธีเปิดโครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายกิตติชัย อินชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โดยมี นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เป็นประธานในพีธี

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ