สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการวางแผนการบริหารจัดการการเงิน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.-10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยครู การวางแผนทางการเงินและการจัดการหนี้อย่างยั่งยืน เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการวางแผนการบริหารจัดการการเงิน ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ