สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ บริเวณลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า TOP Plaza อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ