สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำ (กาดน้ำ)

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำ (กาดน้ำ) ถนนคนเดินวิถีวัฒนธรรมชุมชนตำบลแม่ใส ณ ลำน้ำร่องไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ