สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมพิธีวันเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ประไพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิธีวันเกียรติยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบพิธีการให้กับนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๔ (ใหม่) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ