สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดพะเยาครั้งที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวนงไว ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดพะเยาครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ