สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมเพื่อจัดเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา 12 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา 12 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ