สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart “Young ทำดี” ประจำปี 2566

วัน​พุธที่​ 21 มิถุนายน 2566​ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart “Young ทำดี” ประจำปี 2566 โดยมีนายไสว ไชยเมือง เป็นประธานกรรมการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ