สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ